Тест за вибрио холера O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Тест за вибрио колера O1-O139

    ВОВЕД Епидемиите на колера, предизвикани од серотипот V.cholerae О1 и О139, продолжуваат да бидат катастрофална болест со огромно глобално значење во многу земји во развој. Клинички, колерата може да варира од асимптоматска колонизација до тешка дијареја со масовно губење на течности, што доведува до дехидрација, електролитни нарушувања и смрт. V.cholerae O1 / O139 ја предизвикува оваа секреторна дијареја со колонизација на тенкото црево и производство на потентен токсин за колера, поради клиничките и ...