Тест на прокалцитонин

  • Procalcitonin Test

    Тест на прокалцитонин

    НАМЕНАТА КОРИСТЕЕ Тестот StrongStep® Прокалцитонин е брза имуно-хроматографска анализа за полу-квантитативно откривање на Прокалцитонин во човечки серум или плазма. Се користи за дијагностицирање и контролирање на третман на тешка, бактериска инфекција и сепса. ВОВЕД Прокалцитонин (PCT) е мал протеин кој опфаќа 116 остатоци од аминокиселини со молекуларна тежина од приближно 13 kDa, што за првпат го опишале Moullec et al. во 1984. PCT се произведува нормално во Ц-це ...