Преземи

  • COVID-19 (кинески) CN MO (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (англиски) AGBEUUSAU (број на верзија 5,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (француски) FREUCA (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (италијански) ITEU (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (португалски) PTBRAOMZ (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (руски) RUKABYUA (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (шпански) ESEUARMX (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 германски DEATBELU (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран
  • COVID-19 (арапски) SAPKTRIN (број на верзија 4,0 20200511) _ компресиран