Тест за вибрио колера О1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Тест за вибрио колера О1

    ВОВЕД Епидемиите на колера, предизвикани од серотипот V.cholerae О1, продолжуваат да бидат катастрофална болест со огромно глобално значење во многу земји во развој. Клинички, колерата може да варира од асимптоматска колонизација до тешка дијареја со масовно губење на течности, што доведува до дехидрација, електролитни нарушувања и смрт. V. колера О1 ја предизвикува оваа секреторна дијареја со колонизација на тенкото црево и производство на потентен токсин за колера, поради клиничката и епидемиолошката ...