информација за продуктот

test

Имаме широк спектар на дијагностички тестови на располагање.

Дознајте повеќе за секој тест со нашите пакувања на производи подолу.

Ропен коронавирус (SARS-CoV-2) мултиплекс комплет за PCR во реално време

Q PCR машината треба да ги исполнува следниве барања:
1. Наместете 8 ленти PCR цевка волумен 0,2 ml
2. Имајте повеќе од четири канали за откривање:

Канал

Возбуда (нм)

Емисија (нм)

Предкалибрирани бои

1

470

525

FAM, SYBR Green I

2

523

564

VIC, HEX, TET, JOE

3

571

621

ROX, ЦРВЕН ТЕКСАС

4

630

670

CY5

ПЦР-платформи:
7500Real-time PCR систем, Biorad CF96, iCycler iQ System систем за откривање PCR во реално време, Stratagene Mx3000P, Mx3005P

Рагиден тест за антиген на САРС-CoV-2

Рапиден тест за антитела SARS-CoV-2 IgMIgG