Тест за антиген на H. Pylori

  • H. pylori Antigen Test

    Тест за антиген на H. pylori

    Силен чекор® Брз тест за антиген на H. pylori е брза визуелна имуноанализа за квалитативно, претпоставено откривање на антигенот на Helicobacter pylori со примерок од човечки измет.