Тест за антитела на H. Pylori

  • H. pylori Antibody Test

    Тест за антитела на H. pylori

    Силниот чекор®Уред за брз тест за антитела на H. pylori (цела крв / серум / плазма) е брза визуелна имуноанализа за квалитативно претпоставено откривање на специфични IgM и IgG антитела кон Helicobacter pylori во примероци од целосна човечка крв, серум или плазма. Овој комплет е наменет за употреба како помошно средство за дијагностицирање на инфекција со H.pylori.