Демо на производи

 Вагинална pH вредност: уред за самомерење за навремена дијагностика на нарушувања

Дијагностичка ефикасност на новиот уред за брза испитување на „Кандида абликанс“ и важноста на некои фактори на ризик од вулвовагинална кандидијаза во градот Мосул

Вагинална pH вредност како маркер

Папидна и едноставна дијагностика за нега на СПИ

Глобална стратегија за спречување и контрола на сексуално преносливи инфекции

Од клупа до кревет - Поставување патека за превод на подобрена дијагностика за СПИ во испорака на здравствена заштита во земјите во развој

Упатства за третман на сексуално преносливи болести 2010 година