Iardардија Ламблија

  • Giardia lamblia

    Iardардија ламблија

    НАМЕНА УПОТРЕБА Уредот за брз тест за антиген StrongStep® Giardia lamblia (измет) е брза визуелна имуноанализа за квалитативно, претпоставливо откривање на Giardia lamblia кај примероци од човечки измет. Овој комплет е наменет за употреба како помошно средство за дијагностицирање на инфекција со iardардија ламблија. ВОВЕД Паразитарните инфекции остануваат многу сериозен здравствен проблем ширум светот. Iardардија ламблија е најчестата протозоја за која се знае дека е одговорна за една од главните причини за тешка дијареја кај луѓето, ...